Pengajaran dan Pembelajaran


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENGAJARAN MAKRO


Tarikh/Hari:     10.10.2012/ Rabu
Kelas         :     4 Elit                                                    Masa       :      8.15 – 8.45 pagi
M/Pel         :     Sains                                                   Bil.Pelajar:      20 orang
Tajuk         :     Konduktor atau Penebat                    
Objektif     :     Pada akhir P&P, murid dapat:-
                         1)Menamakan bahan konduktor dan penebat haba.
                         2)Membezakan antara bahan penebat dengan bahan konduktor haba.
                         3)Menyenaraikan contoh objek penebat dan konduktor haba
Pengetahuan Sedia Ada :       Pelajar  mengetahui bahawa bahan logam adalah konduktor.
Konsep      :     Konduktor haba yang baik juga adalah konduktor elektrik yang baik.
Bahan         :     air panas,bikar, paku besi, klip kertas, duit syiling, straw,gelang getah, skru   
                       pemadam dan pen.
Nilai    :              Bekerjasama , bertolak ansur
Kemahiran :
Kognitif (Kemahiran Proses Sains) –  berkomunikasi,memerhati, mengelas
Psikomotor( Kemahiran Manipulatif Sains) – mengendalikan bahan konduktor dan penebat dengan berhati-hati supaya tidak berlaku kecederaan.
Sosial – bekerjasama, bertolak ansurLangkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Catatan

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Set Induksi
(5 min)

Mengingat semula tentang bahan dan ciri-ciri bahan
1.Guru mengulang kaji topik yang lalu dengan bersoal jawab dengan murid tentang bahan dan ciri-cirinya
1. Murid beri respon terhadap soalan guru dengan mengingat semula.KPS:-
Komunikasi

Nilai:-
Bertolak ansur
Menghormati

Perkembangan 1
Pencetusan Idea
(8 min)

Membezakan antara konduktor atau penebat

1)Guru masukkan 2 jenis sudu ke dalam air panas.
a)Sudu plastik –
    Bikar A.
b)Sudu logam –
    Bikar B.

2)Guru minta murid meramal keadaan sudu selepas direndam ke dalam air panas.

2)Murid diminta sentuh kedua-dua sudu tersebut dengan berhati-hati.

3)Guru bersoal  
   jawab:-

a)Apa yang kamu rasa pada sudu plastik dan sudu logam setelah ia direndam ke dalam air panas?

b)Mengapa?

4)Berdasarkan jawapan murid, guru buat peneguhan dan kaitkan tajuk pada hari ini iaitu ”Konduktor atau Penebat”.

5)Guru minta murid senaraikan secara lisan  beberapa objek konduktor dan penebat yang terdapat dalam kehidupan seharian mereka.


1)Murid ramal keadaan sudu.

2)Murid sentuh sudu tersebut dengan arahan guru.


2)Murid beri respon terhadap soalan guru.
5)Murid senaraikan beberapa objek konduktor dan penebat secara lisan
KPS:-
Berkomunikasi,
Meramal,


Nilai:-
Bekerjasama, Bertolak ansur,
Mengikut arahan.


Perkembangan 2
Penstrukturan Semula Idea
(12 min)


Mengenal pasti dan mengelas objek berupa konduktor atau penebat.

1)Guru memberi arahan kepada murid kaedah menjalankan eksperimen.

2)Setiap kumpulan dibekalkan dengan beberapa objek logam dan bukan logam.


3)Guru minta murid masukkan objek-objek tersebut ke dalam air panas
dalam kiraan 20 dan menyentuh objek-objek itu untuk mengetahui hasilnya.

4)Guru minta murid catat hasil eksperimen ke dalam borang yang diedarkan.

5)Wakil setiap kumpulan diminta membentang hasil dapatan mereka.

6)Guru buat rumusan.

1)Murid mendengar penerangan guru.2)Murid jalankan eksperimen dalam kumpulan.
3)Murid catat hasil dapatan kumpulan.4)Wakil kumpulan bentang hasil dapatan mereka.KPS:-
Menjalankan eksperimen, mengelas.

KM:-
Mengendalikan radas dengan baik.

Nilai:
Bekerjasama

Penutup
Membuat Rumusan
(5Min)

Membuat  kesimpulan bahawa bahan logam adalah konduktor haba

yang baik.

1)Guru beri soalan kuiz secara bertulis kepada semua murid.

2)Guru bincang jawapan dengan
murid.

3)Guru merumus  dan membuat kesimpulan pelajaran.


1)Murid jawab soalan kuiz secara individu.2)Murid semak jawapan bersama guru.
Pentaksiran terhadap kefahaman murid
BORANG PEMERHATIAN

Tulis jawapan yang betul berdasarkan eksperimen yang telah anda jalankan.OBJEK

KONDUKTOR/PENEBAT

PANAS/SEJUK
Paku BesiStrawDuit SyilingPemadamKlip KertasPenGelang GetahSkru
SOALAN KUIZ

1.Apakah yang dimaksudkan dengan konduktor?
            A)        Bahan yang mengalirkan haba atau elektrik.
B)        Bahan yang mengalirkan air
C)        Bahan yang mengalirkan minyak.

  2 .Bahan  terbaik bagi konduktor haba atau elektrik  ialah….
           A) Getah                B) Kayu               C)logam


  3 .Berikan 3 contoh objek konduktor
   i)………………………
  ii)……………………….
  iii)………………………..


  4. Apakah yang dimaksudkan dengan penebat?
      A) Bahan yang tidak mengalirkan elektrik  atau haba.
      B) Bahan untuk mencuci.
      C) Bahan untuk membakar


  5. Berikan 4 contoh objek penebat.
      i)…………………………………………….
      ii)…………………………………………….
     iii)…………………………………………….
     iv)…………………………………………….

Tiada ulasan:

Catat Ulasan